Film

dokumentalny

Reż. A. Wajda

Polska, RFN, 1975

55 min

Zaproszenie do wnętrza

W cyklu: Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto

Na ekranie oglądamy jedną z największych w Polsce kolekcji sztuki naiwnej, mieszczącą się w domu Ludwiga Zimmerera, korespondenta zachodnioniemieckiego radia, od roku 1956 żyjącego i pracującego w Warszawie. Przewodnikiem jest on sam. Opowiada o początkach niezwykłej kolekcji, pasji zbieracza i swoim osobistym stosunku do występujących w filmie autorów dzieł: górników, emerytowanych pielęgniarek, nauczycielek, rolników i ludzi bez zawodów, którzy w amatorskiej twórczości artystycznej odnajdowali nowe sfery życia.

Po seansie spotkanie z Katarzyną Zimmerer – córką bohatera filmu, dziennikarką i pisarką.