Historia

Kino Rialto rozpoczęło swoją działalność w 1913 roku jako Kammerlichtspiele. Prawdopodobnie było to pierwsze kino na Górnym Śląsku uruchomione w obiekcie zbudowanym specjalnie w tym celu. Kino stanęło przy ulicy św. Jana 24. Budynek należał do Martina Tichauera i Bertholda Kochmanna. Kinoteatr Kammerlichtspiele imponował orkiestrą, restauracją na piętrze z polską obsługą, palarnią cygar oraz zajmującym programem; zachwycał wytwornością i klasycyzującą fasadą. Kino grało wówczas wyłącznie filmy premierowe. Z ówczesnej prasy dowiadujemy się, że kinoteatr Kammerlichtspiele organizował już na początku swojej działalności pokazy plenerowe na obszarze pomiędzy gmachem kinoteatru a siecią kolejową.

Kinoteatr kilkakrotnie w okresie swojej działalności zmieniał nazwę. W 1928 roku kinoteatr Kammerlichtspiele pod wpływem sansacyjnej kampanii nawołującej do usuwania języka niemieckiego z życia publicznego zmienił nazwę na Rialto. Po raz kolejny, w 1938 roku, ówcześni dzierżawcy kina – Jerzy Kunstliger z Katowic, dr Menasse Katz z Krakowa i dr Leopold Glesner z Warszawy, aby uciec przed spłatą długów Urzędowi Skarbowemu zmienili nazwę kina na Słońce. Kolejne zmiany nastąpiły w roku 1939 kiedy to kino przyjęło nazwę UFA – Theater Rialto oraz w roku 1945, kiedy ostatecznie powrócono do nazwy Rialto.

W latach powojennych pełniło funkcję kina repertuarowego, chętnie odwiedzanego przez mieszkańców Katowic. W Rialcie odbywały się takie filmowe imprezy jak Konfrontacje Filmowe czy Przegląd Filmów Radzieckich.

W ostatnich latach pojawiło się w mieście kilka multipleksów, co spowodowało zasadniczą zmianę rynku kinowego. Kino Rialto stanęło przed koniecznością sprostania nowym wyzwaniom. Podjęto decyzję o gruntownej modernizacji i przekształceniu obiektu w kinoteatr. W nowej odsłonie Rialto działa od września 2005 roku. Od października 2006 roku Kinoteatr Rialto należy do Sieci Kin Studyjnych, a od października 2013 do elitarnej sieci Europa Cinemas. Od zakończenia remontu w Kinoteatrze Rialto  odbyło się wiele przeglądów filmowych poświęconych największym twórcom światowego kina, m.in. Federico Felliniego, Pedro Almodovara, Luisa Buñuela, Toma Tykwera, Davida Lyncha, Wong Kar-Waia czy Emira Kusturicy. Kinoteatr Rialto jest także organizatorem imprez cyklicznych: Przeglądu Filmów Górskich, Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi” oraz Katowickiego Desantu Fotograficznego. W Rialcie działa również Filmowy Klub Seniora w ramach, którego raz w miesiącu zapraszamy osoby starsze na seans z obniżoną ceną biletu. Na Scenie Kabaretowej Kinoteatru wystąpiło wielu znakomitych krajowych artystów spośród których warto wymienić: Kabaret MUMIO, Artura Andrusa, Kabaret Łowcy.B, Ireneusza Krosnego, Tomasza Jachimka czy Formację Chatelet. Scena Muzyczna Rialto gościła m.in. Henryka i Dorotę Miśkiewiczów, Marka Napiórkowskiego, Trio Marcina Wasilewskiego, Marię Peszek, Mikę Urbaniak, Marię Sadowską, Novikę, Grażynę Auguścik, Agę Zaryan, Efterklang,  LAO CHE, Domowe Melodie, KARI, Marka Dyjaka, Stare Dobre Małżeństwo, Soley.

Razem z katowickimi Kinami Światowid i Kosmos oraz z kinem Janosik w Żywcu oraz Bałtyk w Raciborzu, Kinoteatr Rialto tworzy sieć kin zarządzanych przez Instytucję Filmową SILESIA FILM.