Programy rabatowe

1. KAŚKA
2. TANIE PONIEDZIAŁKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMÓW RABATOWYCH w katowickich kinach Instytucji Filmowej SILESIA FILM

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programów rabatowych: KAŚKA oraz TANIE PONIEDZIAŁKI.

§2

Programy rabatowe funkcjonują od 1 lutego 2013 roku na identycznych zasadach w Kinie Światowid (ul. 3 Maja 7, Katowice) , Kinoteatrze Rialto (ul. św. Jana 24, Katowice), Kinie Kosmos (ul. Sokolska 66, Katowice), Kinie Bałtyk (ul. Londzina 13, Racibórz) oraz Kinie Janosik (ul. Jana III Sobieskiego 1, Żywiec) i dotyczą seansów repertuarowych.

§3

1. KAŚKA (Karta Amatora Śląskich Kin Artystycznych), to program rabatowy w ramach którego, uczestnik otrzymuje kartę lojalnościową, którą można nabyć w kasach w/w kin za cenę 50 zł.

2. Jest to karta ze zdjęciem właściciela. Przy zakupie biletu właściciel karty obowiązany jest do okazania prócz karty dokumentu tożsamości.

3. Osoby zakupujące KAŚKĘ wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytucję Filmową SILESIA FILM (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

4. Karta upoważnia do zakupu każdorazowo jednego biletu w cenie 13 zł na dowolnie wybrany seans repertuarowy organizowany w kinach Światowid, Rialto i Kosmos i ważna jest przez rok od momentu zakupu.

5. Kina zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania ulg dla posiadaczy karty KAŚKA na seanse nie będące seansami repertuarowymi (czyli uroczyste premiery, festiwale, pokazy specjalne, transmisje oper i baletów, seanse z muzyką na żywo, koncerty, spektakle, nocne maratony itp. – wszystkie wydarzenia na które cena biletu ustalana jest osobno).

§4

1. TANIE PONIEDZIAŁKI to program rabatowy obejmujący w/w kina, zgodnie z którym cena każdego biletu na każdy seans repertuarowy w poniedziałek wynosi 14 zł – jest to cena niezależna od tego, czy bilet jest zwykły, czy ulgowy.

2. Nie obejmuje on seansów specjalnych, nie będących seansami repertuarowymi (czyli uroczystych premier, festiwali, pokazów specjalnych, transmisji oper i baletów, seansów z muzyką na żywo, koncertów, spektakli, nocnych maratonów itp. – wszystkich wydarzeń na które cena biletu ustalana jest osobno).

§6

Powyższe programy rabatowe nie łączą się, a okres ich obowiązywania trwa do odwołania.

§7

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania powyższych programów prosimy kierować bezpośrednio do dyrektora Instytucji Filmowej SILESIA FILM.