Koncert

Obsada:
.

XXVII FESTIWAL ARS CAMERALIS – Uszy duszy 3. Dom Profesora: Tadeusz Sławek, Ryszard Koziołek + Koncert: Ryszard Krynicki & Rdzeń 2

Uszy duszy
To już trzecia edycja Uszy duszy, audycji, którą mieszkańcy Śląska pamiętać mogą z Radia Katowice czy Radia eM – w eterze prowadził ją niegdyś prof. Tadeusz Sławek. W ramach Ars Cameralis zaprosił do współpracy prof. Ryszarda Koziołka i okazało się, że na scenie idzie im jeszcze lepiej, szczególnie że mogą prezentować muzykę na żywo. A że to prowadzący rządzą mikrofonem, wciąż uprawniona jest nazwa „audycja”, tyle że bez radia. Podczas tegorocznej „audycji radiowej bez radia” wystąpi Ryszard Krynicki z zespołem Rdzeń2.

TADEUSZ SŁAWEK
Polonista i anglista, poeta, eseista, literaturoznawca, od lat związany z Uniwersytetem Śląskim, którego rektorem był w latach 1996–2002. Jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce. Autor kilkunastu książek eseistycznych oraz wielu książek z zakresu historii i teorii literatury, a także monumentalnej pracy o Henrym Thoreau, zatytułowanej Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata oraz monografii NICowanie świata. Zdania z Szekspira. Ostatnio wydał U-chodzić. Od lat wraz z kompozytorem i kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy wyjątkową formę literacko-muzyczną: esej na głos i kontrabas.

RYSZARD KOZIOŁEK
Literaturoznawca, pisarz, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się teorią i historią powieści, a na szczególnym miejscu wśród jego zainteresowań plasuje się literatura pozytywizmu i modernizmu. W 2016 ukazał się, nagrodzony m.in. Śląskim Wawrzynem Literackim, zbiór esejów Dobrze się myśli literaturą. Autor, sięgając zarówno do twórczości klasyków epok minionych (takich jak Prus czy Sienkiewicz), jak i mistrzów literatury współczesnej (Stasiuk, Mrożek, Pilch), przekonuje czytelników, że ilekroć próbujemy coś wyjaśnić, porozumieć się z innym, wyrazić własne emocje – skazani jesteśmy na literaturę. Ryszard Koziołek wydał również Zdobyć historię i Znakowanie trawy oraz opracował powieść Parnickiego Tylko Beatrycze, która ukazała się w serii wydawniczej „Biblioteka Narodowa”.

RYSZARD KRYNICKI
Poeta, tłumacz, wydawca. Swoją literacką drogę zaczynał w redakcji dwutygodnika „Student”, kolebki – jak się później miało okazać – Nowej Fali. Był członkiem opozycji oraz sygnatariuszem „Memoriału 59” (listu polskich intelektualistów przeciwko zmianom w konstytucji PRL). W 1988 założył wydawnictwo a5 promujące polską poezję (do najsłynniejszych należą tomy Wisławy Szymborskiej). Tłumacz języka niemieckiego, autor przekładów m.in. Bertoltda Brechta, Paula Celana, Reinera Kunze. Za swoje poezje otrzymał m.in. Nagrodę Fundację im. Kościelskich oraz Nagrodę Polskiego PEN Clubu.

RDZEŃ 2
„Zachwyt nad niezwykłą poezją i osobą Ryszarda Krynickiego był inspiracją do powstania niezwykłej formy muzycznej. Ta instrumentalna mantra chce iść w parze z tekstami Ryszarda Krynickiego i razem z nimi wzbudzać emocje”
Tymi słowami o projekcie-hołdzie złożonym Krynickiemu opowiada jego spiritus movens, Piotr Lutyński. To multimedialny artysta pracujący z rzeźbą, malarstwem, obiektami, instalacjami, performancem, muzyką eksperymentalną oraz… żywymi zwierzętami. Jako artysta związany jest z krakowską Galerią Starmach i MOCAK-iem oraz warszawską Galerią Foksal. Oprócz Lutyńskiego na skrzypcach w zespole gra również Rafał Kukiełko (gitara basowa), Grzegorz Kossowski (gitara), Kacper Ivo Matuszewski (perskusja) oraz Fryderyk Lutyński (fortepian). Wiersze recytuje oczywiście Ryszard Krynicki.

Więcej szczegółów na: www.arscameralisfestiwal.pl

Na parterze układ kawiarniany, stoliki z krzesłami.