Festiwal

min

Uroczysta inauguracja Festiwalu

W cyklu: 5. Festiwal Kultury Ekologicznej ZIELONO MI !

„Jaka czeka nas przyszłość? Sytuacja demograficzna oczami przyrodnika” – wykład prof. dr hab. Ludwika Tomiałojcia (Uniwersytet Wrocławski, ornitolog, aktywny obrońca polskiej przyrody).

Prof. Ludwik Tomiajołć – jest członkiem wrocławskiego koła Zielonych.
Ekolog. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Wrocławskim (ochrona przyrody i zrównoważony rozwój gospodarczy – ekorozwój). Członek Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, a do roku 2003 Polskiego Komitetu Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.
Autor i współautor 210 publikacji, w tym 14 książek (m.in. Ptaki Polski 1990, Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski 1993, Birds in Europe 1994, Awifauna Polski 2003).
Działa społecznie w dziedzinie ochrony przyrody. Propagator idei ekologizmu.