Spotkanie

min

Uroczysta inauguracja Festiwalu

W cyklu: 6. Festiwal Kultury Ekologicznej ZIELONO MI !

Natura i kultura – przeciwieństwa i dopełnienie? – wykład dr Janusza Korbela.

Dr Janusz Korbel – z wykształcenia jest dr inż. arch., ale od dawna nie wykonuje tego zawodu. Jest prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu i od lat jest zaangażowany w kampanie dla ochrony przyrody (ostatnio światowa akcja BISON – Białowieża International Solidarity Network), która zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy, wcześniej założył Pracownie Architektury Żywej i Pracownie na Rzecz Wszystkich Istot oraz miesięcznik „Dzikie Zycie”. Poza tym jest dziennikarzem – pisuje do wielu wydawnictw m.in.: „Czasopisu” – białoruskiego pisma społeczno-kulturalnego, literackiej „Latarni Morskiej” z Pomorza. Jest autorem książek: „Architektura żywa„, „W obronie ziemi„, „Uwagi na temat prowadzenia warsztatów„, „Ekozofia urbanistyki„, „Człowiek i las” oraz kilkudziesięciu publikacji w drukach zwartych i ponad 100 artykułów i esejów. Został wyróżniony m.in.: nagrodą Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszą pracę dyplomową z projektowania urbanistycznego, planowania przestrzennego dla promotora pracy, 1988; nagrodą Environmental Partnership for Central and Eastern Europe za projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Stację Edukacji Ekologicznej w Dolinie Wapienicy, 1991; Innovators for the Public – przyjęcie do grona Leading Public Enterpreneurs i dożywotnie członkostwo „Ashoka”, 1997; Ekologiczną Nagrodą Bayera, 1999; nagrodą „Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego województwa śląskiego” Fundacji Silesia i redakcji Trybuny Śląskiej, 2000; a w 2005 roku nagrodą im. Alfreda Lityńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Od 7 lat mieszka w Puszczy Białowieskiej.