Film

Spotkanie w Klubie Mysli Ekologicznej – prof. Jan Hartman

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Zwierzę też człowiek.

Temat wykładu może zaskakiwać. Czyżby chodziło o „humanizację zwierząt” bądź „animalizację człowieka”? Owszem, zacieranie zbyt ostro zarysowanej na Zachodzie (ze szkodą dla obu stron!) granicy między człowiekiem a pozostałymi zwierzętami jest częścią strategii kulturowej terapii, którą aplikujemy sobie od kilku dekad, na przykład w formie tzw. animal studies, zmierzającej do powtórnego zaprzyjaźnienia się człowieka z przyrodą i zmniejszenia dramatycznego i wciąż rosnącego dystansu alienacji, sprawiającej, że czujemy się samotni i zbędni w kosmosie. Drugi aspekt tej strategii polega na poszerzaniu granic odpowiedzialności moralnej człowieka poza świat ludzki, a więc na odkrywaniu obowiązków moralnych, jakie nakładają na nas istoty niezdolne do samodzielnego ponoszenia odpowiedzialności, ale mające mimo to swoją moralną podmiotowość.

Prof. dr hab. Jan Hartman – w pracy naukowej zajmuje się metafilozofią (heurystyką filozoficzną, opracował autorski projekt tzw. teorii neutrum), filozofią polityki, etyką i bioetyką, prezentując poglądy liberalne w debatach publicznych. Autor wielu książek, publikował lub publikuje m.in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Polityce, Newsweeku, Przeglądzie Politycznym, Liberte, Przekroju, Marketingu w praktyce, Midzie, tygodniku Fakty i Mity. Przyjaciel zwierząt!