Film

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Robimy dobry klimat dla przyrody?

Gościem KME będzie Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – ornitolog, ekolog, dyrektor Instytutu Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ekspert Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Zagadnienia zmian klimatu budzą coraz większe zainteresowanie zarówno naukowców, jak i opinii publicznej. Dyskutowana jest szeroko intensywność, znaczenie, a przede wszystkim przyczyny tych zmian. Jednymi z najlepiej udokumentowanych związków z klimatem są reakcje gatunków i ekosystemów. W trakcie spotkania przedstawione wyniki długoterminowych badań ptaków, płazów i ssaków, oraz zmian zasięgu ekosystemów. Wiele przykładów będzie dotyczyło naszego kraju. Szczególny nacisk postawiony zostanie na fenologię – naukę zajmująca się opisem i zrozumieniem sezonowości w życiu roślin i zwierząt. Ponadto pokazane zostaną zmiany zimowisk i tras migracji ptaków, ale też czynników chorobotwórczych, wywołanych zmianami klimatu. Przedyskutowane zostaną pewne konsekwencje jakie wynikają dla organizmów żywych, ale też dla człowieka i jego gospodarki. Wykład będzie bogato ilustrowany.

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – interesuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z ekologią, behawiorem i ewolucją. Dotychczasowe prace badawcze prowadził na różnych grupach ekologicznych i taksonomicznych, ale niewątpliwie najbliższe Jego sercu są ptaki środowisk rolniczych. Obecnie najintensywniej rozwija zainteresowania badawcze związane z następującymi zagadnieniami: ekologia behawioralna, ekologia populacji, synchronizacja zjawisk w środowisk, wybiórczość środowiskowa, wpływ klimatu na organizmy żywe.