Spotkanie

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – Jacek Zachara

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Przyroda wokół mojego domu

Gościem KME będzie Jacek Zachara – prezes Stowarzyszenia „Olszówka”, aktywista społeczny

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Olszówka działa na rzecz przyrody w Bielsku-Białej. Dzięki temu m.in. powołano Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” oraz przyczyniono się do ukarania dewelopera na kwotę 5 milionów złotych za wycięcie zabytkowego parku w Cygańskim Lesie. Bezkompromisowa postawa członków stowarzyszenia sprzyja aktywizacji wielu mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki temu samorzutnie powstaje wiele inicjatyw w obronie drzew przeznaczonych do wycinki pod różnymi pretekstami. Członkowie stowarzyszenia uważają, że człowiek zakorzeniony w lokalnej kulturze i przestrzeni przyrodniczej jest bardziej świadomy zagrożeń i jak zajdzie potrzeba, występuje w ich obronie. Natomiast człowiek oderwany od biologicznej i kulturowej tradycji własnego regionu czuje się zagubiony, pozbawiony tożsamości, łatwo nim manipulować. Działania na rzecz miejsca, w którym się żyje stanowią szansę powstrzymania tego procesu, mogą być skuteczną „odtrutką” na postępującą uniformizację życia i motywacją do ochrony przyrody.

Jacek Zachara – prezes Stowarzyszenia „Olszówka”, z zawodu terapeuta, z wykształcenia etnolog, W latach 1996-1997 prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, prowadził wiele kampanii na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Aktywny przewodnik po górach Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Jest również fotografikiem, a jego zdjęcia były prezentowane w wielu publikacjach i na wystawach. Wydał autorski album fotograficzny „Przyroda Bielska-Białej”. Pasjonuje się również historią swojego regionu.