Spotkanie

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – Grzegorz Bożek

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Głęboka ekologia w działaniu

Gościem KME będzie Grzegorz Bożek – ekolog, redaktor naczelny Dzikiego Życia.

Głęboka ekologia to przede wszystkim działanie dla przyrody, a nie gadanie o niej. Tak pojmuje swoją misję Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Jesteśmy ponad zbędnym teoretyzowaniem, choć dbamy również i o popularyzowanie wiedzy na temat filozofii i etyki ekologicznej na łamach naszych mediów (miesięcznik Dzikie Życie, Witryna pracownia.org.pl), czy prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Jednak główną osią naszej aktywności jest działanie administracyjno-prawne, kampanijne i medialne, które prowadzi do realnej, skutecznej ochrony cennych miejsc przyrodniczo cennych miejsc. Tak było i jest w Puszczy Białowieskiej, Pilsku, Doliny Rospudy, Tatrach, Beskidzie Małym, Beskidzie Sądeckim, Gorcach czy Bieszczadach.

Grzegorz Bożek – krośnianin, pracował w kilku krośnieńskich szkołach jako pedagog szkolny, wychowawca i nauczyciel historii. Przez wiele lat lider lokalnego Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej Kaktus i organizator koncertów muzycznej sceny niezależnej. Od 1996 r. związany ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, dziś skarbnik organizacji. Od stycznia 2010 r. redaktor naczelny miesięcznika Dzikie Życie oraz Witryny pracownia.org.pl, pełni także funkcję rzecznika prasowego stowarzyszenia. W wolnym czasie zachwyca się Karpatami, szczególnie Beskidem Niskim, Bieszczadami, Pogórzem Przemyskim i opiekuje się społecznie cmentarzem żydowskim w Krośnie, za którego ratowanie otrzymał nagrodę Michaela Traisona oraz nagrodę im. Ireny Sendlerowej Za naprawianie świata.

Spotkaniu towarzyszyć będzie minirecital poezji śpiewanej pt. „Bliżej Ziemi” Kaliny Jaglarz – młodej, utalentowanej artystki, studentki filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego.