Spotkanie

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – Co z tymi drzewami? – panel dyskusyjny

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Co z tymi drzewami?

Na Ziemi rosną dziś trzy biliony drzew. To blisko o połowę mniej niż przed pojawieniem się ludzkiej cywilizacji. Na każdego człowieka przypadają 422 drzewa. Każdego roku pod naszymi piłami pada przeszło 15 mld drzew. Co roku znika las o powierzchni ponad 190 tys. km2, to obszar większy niż połowa Polski. To dotyczy też naszego kraju, gdzie samorządy często przedkładają interes inwestorów ponad interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody. Drzewa przegrywają z naszymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami. Tendencja w utracie drzew w miastach rośnie. Wielu osób patrzy na drzewo i nie widzi niezliczonych korzyści, w tym finansowych, które dostarczają drzewa. Drzewo bywa traktowane jako przeszkoda w rozwoju gospodarczym, a nie walor, niezbędny do życia.

Udział w dyskusji panelowej wezmą:
dr hab. Anna Orczewska Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii, botanik, ekolog lasu
mgr inż. Magdalena Biela – Zastępca Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew
dr hab. Adam RostańskiUniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, botanik, Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Uwaga: W trakcie spotkania Robert Redford i Kevin Spacey przemówią w imieniu drzew.

Spotkanie KME odbędzie się w ramach cyklu spotkań Café Nauka dla przyrody