Film, Spotkanie

Reż. K. Karwat, W.Sarnowicz

Polska, 2011

55 min

Śląsk według Bieniasza + debata

Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego Śląsk według Bieniasza oraz debatę o śląskiej tożsamości z udziałem: Krzysztofa Karwata, Henryka Mercika, Wojciecha Sarnowicza i Artura Święsa.

W 2016 roku mija 16 lat od śmierci Stanisława Bieniasza, śląskiego pisarza, dramaturga i publicysty. Czytając dziś dzieła tego autora, niespodziewanie odkrywamy, że już wiele lat temu – od lat siedemdziesiątych XX wieku – stawiał tezy, które dziś znalazły się w głównym nurcie debaty publicznej o Górnym Śląsku. Kwestie śląskiej tożsamości, narodowości, języka, powstań śląskich i wreszcie autonomii, opisy dwudziestowiecznych wyborów, dramatów i rozczarowań autochtonów, Bieniasz formułował odważnie – i w Polsce i na emigracji w Niemczech. Czynił to zarówno w formach publicystycznych jak i czysto literackich, w tym scenicznych. Zrealizowany w 1981 roku w Teatrze Telewizji przez Kazimierza Kutza dramat Stary portfel, zatrzymany przez władze stanu wojennego, przeznaczony do skasowania i cudem uratowany przez telewizyjnych techników, stał się wielkim oskarżeniem i zarazem wyzwaniem dla polskich władz, aktualnym i dziś, 30 lat po tamtej inscenizacji i 22 lata po upadku PRL-u.

Krzysztof Karwat i Wojciech Sarnowicz zrealizowali fabularyzowany dokument o Stanisławie Bieniaszu, śląskim pisarzu, dramaturgu i publicyście. Jego teksty w Teatrze Telewizji reżyserowali m.in. Kazimierz Kutz i Waldemar Krzystek. Autorzy stworzyli film o nietypowej konstrukcji, na poły dokumentalny, na poły fabularny, który niemal w całości zbudowany jest na różnych tekstach pisarza, powstałych na przestrzeni 30 lat jego aktywności, interpretowanych przez Artura Święsa. Dzięki nim poznajemy samego twórcę, ale także wykreowaną przezeń wizję Śląska, która materializuje się na naszych oczach (stąd tytuł: Śląsk według Bieniasza). Zdjęcia realizowano w Polsce i w Niemczech, idąc śladami głównego bohatera. Twórcy odkrywają Śląsk daleki od stereotypów, wielobarwny, widziany z ziemi i z lotu ptaka.

[Źródło: SFP]