Spektakl teatralny

Reż. Grzegorz Stachańczyk

Obsada:
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Tomasz Olejnik

80 min

SALPETRIERE

SALPETRIERE – to multimedialny spektakl teatralny przygotowany przez teatr SCENA 72 działający przy warszawskiej ASP z gościnnym udziałem Jadwigi Jankowskiej-Cieślak – wybitnej aktorki filmowej i teatralnej, zdobywczyni Zlotej Palmy w Cannes za rolę w filmie Inne spojrzenie oraz Tomasza Olejnika w reżyserii Grzegorza Stachańczyka.

Opowiedziana znakomitym aktorstwem, niezwykłą scenografią i grą świateł historia życia pisarki Marii Komornickiej, która za swój nonkonformizm, za swój protest przeciwko przyjętym konwencjom społecznym, za swoją nieuległość i niezależność poniosła najcięższe konsekwencje życiowe i moralne: zamknięcia w domu obłąkanych, zapomnienia, potępienia, wzgardliwej wyższości wobec „biednej wariatki”.

Odważna podróż w głąb własnej egzystencji w spektaklu jest ucieczką przed opresją, a zarazem ucieczką do wolności. Komornicka nie jest bohaterką narracji, jest „biografią” – źródłem, z którego zaczerpnięte zostały jedynie niektóre wątki z jej życia.
Tak więc przypadek Komornickiej vel Własta stał się jedynie pretekstem do przedstawienia kobiety – artystki poszukującej przestrzeni wolności osobistej i artystycznej w społeczeństwie ograniczonym konwenansami, podtrzymywanymi zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Niezgoda na taką egzystencję doprowadza bohaterkę do załamania psychicznego i w konsekwencji do zmiany identyfikacji płciowej, będącej jedynie rodzajem kamuflażu, desperacką próbą usytuowania się w roli jednostki społecznie użytecznej, czyli mężczyzny. Zostawało mi tylko zwierciadła

Scena 72 została założona w 2018 roku przy prowadzonej przez Grzegorza Stachańczyka Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych na ASP w Warszawie. Jej działalność koncentruje się na realizacjach spektakli inspirowanych dziełami artystów – zarówno wybitnych, jak i tych mniej znanych. Pierwszy, z 2018 r., pt. Lekcja anatomii doktora Tulpiusa nawiązywał do dzieła Rembrandta o tym samym tytule, drugi, z 2019 roku, Nightmare inspirowany był obrazem Füsslego. W obu przypadkach były to spektakle autorskie, wg scenariusza Grzegorza Stachańczyka i w jego reżyserii. Stachańczyk projektuje również i wykonuje wielkoformatowe rysunki – scenografie. Każdy spektakl wzbogacają projektowane i wykonywane indywidualnie kostiumy.
Najnowsza realizacja, w założeniu, miała wizualnie odwoływać się do obrazu Tony’ego Roberta-Fleury’ego – Doktor Pinel uwalnia obłąkane kobiety z Salpetriere z 1876 r. W wyniku ewolucji pierwotnej idei, a zwłaszcza projektu scenografii, jej przemiany ze statycznej, prezentowanej na wielkoformatowych panelach rysunkowych na ruchomą – animowaną i ekspresyjną, obraz Fleury’ego stał się jedynie tropem, do którego odniesieniem jest zaledwie tytuł spektaklu.
W dotychczasowych spektaklach m.in. wystąpili: Jarosław Domin, Roman Holc, Bartosz Wesołowski, Konrad Żygadło i Aleksander Sosiński.
W najnowszym, Salpetriere, występują: Jadwiga Jankowska–Cieślak i Tomasz Olejnik.

Uwaga! Kawiarnia nieczynna!