Film

dokumentalny

Reż. Iwo Kardel

Polska, 2021

76 min

Premiera filmu Blachnicki. Życie i światło

Ks. Franciszek Blachnicki uważany jest dziś za jednego z pięciu – obok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i abp. Ignacego Tokarczuka – wielkich duchowych postaci Kościoła Katolickiego w Polsce, którzy odegrali kluczową rolę w upadku komunizmu.

Urodzony w 1921 roku w Rybniku ks. Franciszek zawsze był mocno związany ze Śląskiem. Był kapłanem diecezji katowickiej. Choć jego działalność miała charakter ogólnopolski, a nawet międzynarodowy, a dokonania bohatera są dziedzictwem Kościoła Powszechnego, dzieła te rozpoczynał w macierzystej diecezji i do dziś na Śląsku są pielęgnowane.

Film dokumentalny Blachnicki. Życie i Światło ukazuje fascynującą biografię bohatera w szerokim historycznym kontekście, począwszy od odrodzenia Polski po rozbiorach (III Powstanie Śląskie), przez II wojnę światową, prześladowania Kościoła w PRL, przez stworzenie przez ks. Blachnickiego kilkudziesięciotysięcznej wspólnoty Ruchu Światło-Życie, przyjaźń z Karolem Wojtyłą, odbiór z Danutą Wałęsową Nagrody Nobla aż po działalność emigracyjną w latach ’81-‘87 – pod hasłem Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, prześladowanie przez komunistyczną agenturę i tajemniczą śmierć.

Obok wątków historycznych równie ważne dla twórców filmu jest przyjrzenie się fenomenowi skromnego księdza, który w miejscach gdzie się pojawiał, uruchamiał duchową przemianę o ogromnym społecznym wymiarze.

Koprodukcja: TVP SA, Instytucja Filmowa Silesia Film, MEDIA PAWEŁ NOWACKI