Spotkanie

min

Porozmawiaj z notariuszem o…

POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM O…

O CO WARTO ZAPYTAĆ NOTARIUSZY
• Jak bezpiecznie kupić mieszkanie obciążone hipoteką?
• Jak sprawdzić, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości?
• Jak upewnić się, czy nikt nie wysuwa roszczeń do kupowanej przez nas nieruchomości?
• Jak uporządkować sprawy majątkowe po odziedziczeniu domu?
• Jak ujawnić swoje roszczenia do nieruchomości?

NOTARIUSZE BĘDĄ UDZIELAĆ PORAD
W GODZ. 10.00-16.00

• W tym dniu notariusze będą dyżurować także w 19 innych miastach Polski.
• W każdym z wybranych miast wyznaczone jest jedno miejsce spotkania.
• Wstęp i porady są bezpłatne.
• Akcja odbywa się od 2010 roku, zawsze w listopadzie.
• Informacje o akcji oraz o notariacie polskim znajdują się na stronie internetowej WWW.POROZMAWIAJZNOTARIUSZEM.PL