Spotkanie

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – ojciec Stanisław Jaromi

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Ekologiczny wymiar chrześcijaństwa

Stanisław Jaromi OFMConv. – absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, od lat zaangażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami   ekofilozofii. Ostatnio wydał Eko-book o Eko-Bogu (Kraków 2010). Jest redaktorem portalu  www.swietostworzenia.pl

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu to międzynarodowa wspólnota zarówno franciszkanów, jak i osób świeckich, które na gruncie idei chrześcijańskich działają na rzecz ochrony Planety, ponieważ – jak argumentuje o. Jaromi –„otrzymaliśmy Ziemię w darze, ona jest naszym jedynym domem i miejscem życia wszystkich stworzeń”. Tym samym franciszkanin udowadnia, że myślenie proekologiczne nie tylko nie jest sprzeczne z ideami chrześcijańskimi, ale wręcz przeciwnie – logicznie z nich wynika. Kierując się tym przesłaniem, o. Jaromi wskazuje na potencjalne zagrożenia związane z rozwojem, w którym brak jest myślenia długofalowego i szacunku dla przyrody. Przejawem nierozważnego eksploatowania zasobów naturalnych jest dla o. Stanisława np. wprowadzanie GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie), w odniesieniu do którego stwierdza: „zaangażowanie w ochronę przyrody przed manipulacjami genetycznymi jest dziś troską o nasze dobro wspólne. Nie jest to sprawa jedynie rolników czy ogrodników; jest to odpowiedzialność nas wszystkich”.