Film

bograficzny/dramat

Reż. B. Fosse

USA, 1974

111 min

Lenny

W cyklu: 18. Festiwal Filmowy Cropp Kultowe

Film skromny, czarno-biały, wizualnie – właściwie – nieatrakcyjny, ale będący już ambitną próbą ukazania na autentycznym, jednostkowym przykładzie działania pewnych „demokratycznych” mechanizmów: społecznych na styku kultury i polityki.
Źródła nonkonformizmu Lenny’ego nie są jednoznaczne. Nie był politykiem, który świadomie wykorzystuje estradę dla celów agitacji. Dał się wciągnąć w wir pewnej gry, prowadzonej w trójkącie: on – widownia – przedstawiciele władzy. Fosse, zdając sobie sprawę z tej dwuznaczności, czy niedookreślenia postaci głównego bohatera, skierował uwagę na obraz społeczeństwa, którego rysy wyostrzają się w konfrontacji z Lennym. /Leszek Armatys, Film/

Rezerwuj bilet: http://www.filmowa.net/system.html?id=122