Koncert

min

Julian Gembalski + Hob-Beats

W cyklu: JazzArt Festival

Julian Gembalski – improwizacje fortepianowe

Muzyk klasyczny w programie festiwalu jazzowego? Wspólnym mianownikiem, który łączy muzykę wykonywaną przez Juliana Gembalskiego z szeroko pojętym jazzem, jest improwizacja. Na swój festiwalowy występ artysta przygotował specjalny program oparty na niezwykłej improwizacji, pojmowanej również klasycznie jako sztuka spontanicznego tworzenia muzyki z jednoczesnym jej wykonywaniem.

Tak rozumiana improwizacja obywa się bez zapisu nutowego i odwołuje się do całej powstałej wcześniej muzyki. Całej, to znaczy nie tylko tej drzemiącej gdzieś w zakamarkach pamięci, ale i wykorzystującej także elementy stylu i technik kompozytorskich. Jest „własną” muzyką improwizatora, który jednocześnie czerpie z tego, co już kiedyś zostało napisane, zagrane lub choćby tylko zanucone przez niezliczone rzesze twórców i co właśnie przyszło artyście na myśl.

Na koncercie powstaną więc utwory nawiązujące do różnych stylów i kompozytorów, co określane bywa sztuką repliki, a także utwory swobodne w stylu i formie. Takie, które oddają klimat współczesności, z jego wieloznaczeniowością i otwartością. Usłyszymy więc preludia, fugi, wariacje, impresje, muzyczne wizje i obrazy.

Julian Gembalski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie organów Henryka Klaji oraz na Wydziale Kompozycji i Teorii. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem w roku 1975. Dalej kształcił się na kursach mistrzowskich w Belgii oraz we Francji. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną jako organista i pianista, a równolegle pracuje naukowo i jako pedagog. Nagrywał wielokrotnie dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Nagrał ok. 40 płyt CD, w tym siedem z udziałem Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej (sopran). Jest laureatem pierwszych nagród w konkursach improwizacji fortepianowej w Gdańsku i Nowej Rudzie oraz improwizacji organowej w Weimarze, a także wielu innych prestiżowych nagród, jak choćby Nagroda „Orfeusza” XXXVIII Festiwalu „Warszawska Jesień”, nagrody im. Wojciecha Korfantego, nagrody Arcybiskupa Katowickiego „Lux ex Silesia” czy nagrody „Śląski Szmaragd” Biskupa Ewangelicko-Augsburskiego. Artysta szczególnie sobie ceni otrzymany od Papieża Jana Pawła II medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Jest autorem wielu prac z zakresu historii organów na Śląsku, problematyki ochrony i konserwacji organów zabytkowych a także projektantem wielu instrumentów. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i kieruje Katedrą Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996 – 2002 był Rektorem swej macierzystej uczelni. W roku 2004 założył pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej Muzeum Organów.

Hob-Beats Percussion Duo

Magdalena Kordylasińska i Miłosz Pękala współpracę w duecie perkusyjnym rozpoczęli w 2002 roku jeszcze jako studenci Akademii Muzycznej w Warszawie. Studia ukończyli z wyróżnieniem w 2006 roku. Mimo tego nadal doskonalili swój warsztat artystyczny pod okiem znakomitych pedagogów i artystów. Grają na wielu różnych instrumentach perkusyjnych, od tych powszechnie znanych, jak marimba czy wibrafon, po bardziej egzotyczne. Obecnie są jedynym aktywnie działającym tego rodzaju duetem w Polsce i jednym z niewielu na świecie.

W ich repertuarze, poza kompozycjami perkusyjnymi, znajdują się także transkrypcje m.in.: dzieł Ravela, Chopina czy Bacha oraz utwory pisane specjalnie dla duetu. W niezwykle udany sposób artyści asymilują także wątki muzyki ludowej.

W 2005 roku duet rozpoczął współpracę z Lutosławski Piano Duo (Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik) i jako kwartet Kwadrofonik wystąpił na wielu prestiżowych koncertach w licznych krajach Europy, Izraelu, Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych.

Artyści zdobywali nagrody i wyróżnienia, m.in.: na festiwalu Warszawska Jesień, Crossdrumming Festival, Źródła i Inspiracje w Krakowie czy festiwalu Nowa Tradycja. Co dla nich charakterystyczne, że równie często nagradzani są przez utytułowane gremia jurorów, jak i przez festiwalową publiczność.

W roku 2008 wydali swoją debiutancką płytę pt. Retourning Souds. To niezwykle udane dzieło. Artyści wykonują tu utwory bardzo młodych i nieco starszych kompozytorów. Tryskają przy tym energią i radością życia. Budzą podziw opanowaniem niezwykłych, a często nieznanych instrumentów. Z niektórymi przedmiotami postępują niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Wszystko po to, by móc uzyskać potrzebny dźwięk i wybić odpowiedni rytm.

Na JazzArt Festival muzycy przygotowali specjalny program. Łączą w nim dwie muzyczne rzeczywistości. Z jednej strony będzie to muzyka zakomponowana, z drugiej – improwizacja. Każdy utwór poprzedzony jest improwizowanym wprowadzeniem bądź zawiera elementy improwizacji.

 

Na parterze układ rzędowy z krzeseł, miejsca nienumerowane.

UWAGA! Odbiór biletów z rezerwacji najpóźniej do 23.04.!