Spotkanie

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – dr Leszek Trząski

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Zielone miasta przyszłości

Miasto nie musi i nie powinno być betonową pustynią. Publicznie dostępne tereny zielone powinny, razem z wodami otwartymi, tworzyć sieć w tkance miasta. Dobrze zaprojektowana i dobrze utrzymana sieć terenów zielonych zapewnia komfort mieszkańcom i odwiedzającym miasto, przyczynia się do podnoszenia wartości nieruchomości, ma duże walory estetyczne, buduje pozytywny wizerunek miasta i może stać się jego wizytówką, łagodzi efekt miejskiej wyspy ciepła, podnosi jakość powietrza, daje szansę na sprawne gospodarowanie wodami deszczowymi, tworzy przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, stwarza warunki dla dziko żyjących roślin i zwierząt, może być miejscem wypoczynku i rekreacji … Miejskie obiekty zielone – nie tylko parki, zielone doliny rzeczne, pozostałości wiejskiego krajobrazu, ale także urządzenia bioinżynieryjne do podczyszczania wód deszczowych a nawet zielone mury i zielone dachy – to zielona infrastruktura, tak samo ważna jak system dróg, kanalizacji, linii przesyłowych … Jakie są dobre przykłady zielonej infrastruktury miast europejskich i polskich? W jakim stopniu myślenie w kategoriach zielonej infrastruktury nawiązuje do historycznych trendów w myśleniu o mieście? Czy to się kłóci z ekonomią? Dlaczego w większości miast potencjalne zasoby zielonej infrastruktury są zaniedbywane i marnowane? Co należy zmienić w myśleniu o mieście i w planowaniu rozwoju miasta?

Dr Leszek Trząski – doktor nauk biologicznych z zamiłowania także inżynier środowiska. Swoją wiedzę i pasję wykorzystuje w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu kształtowania jakości środowiska i jakości przestrzeni w specyficznym ekosystemie, jakim jest miasto. Głównym punktem odniesienia w jego działaniach jest Zasada Zrównoważonego Rozwoju, w myśl której jakość życia mieszkańca miasta zależy nie tylko od statusu materialnego, ale także od przyjaznej, zazielenionej przestrzeni.