Spotkanie

6. Panel: Czy Śląsk jest skazany na węgiel? Sprawiedliwa transformacja + Film: Punkt krytyczny – Energia odNowa / Panel: Is Silesia condemned to use coal? Just transformation + Movie: Punkt krytyczny – Energia odNowa

W cyklu: COP24 – Klimatyczny Festiwal Filmowy

Moderator:
Robert Tomaszewski, PI Energy

Prelegenci:
Łukasz Bluszcz, reżyser / movie director
Patryk Białas, Katowicki Alarm Smogowy
Jerzy Buzek, Parlament Europejski (TBC) / European Parliament (TBC)
Daniel Kiewra, Instytut Badań Strukturalnych (TBC) / Institute for Structural Research (TBC)

Punkt krytyczny – Energia odNowa, reż. Łukasz Bluszcz, 2017, 73 min
Pierwszy polski pełnometrażowy dokument poświęcony zmianom klimatu porusza kwestie istotne dla świata z naszej lokalnej perspektywy. Jakie wyzwania stoją przed regionem, w którym głównym źródłem energii od lat pozostaje węgiel? Jak skutecznie walczyć ze smogiem? Czy w ogóle można jeszcze ograniczyć wzrost temperatury do poziomu, który odsunie na dłużej widmo globalnego ekologicznego kataklizmu? O problemach, jakie powstrzymują rozwój odnawialnych źródeł energii i rozwiązaniach, które mogą powstrzymać katastrofę, mówią w filmie Łukasza Bluszcza eksperci i aktywiści z Polski i Niemiec.

Punkt krytyczny – Energia odNowa, dir. Łukasz Bluszcz, 2017, 73 min
The first Polish full-length documentary on the subject of climate change addresses issues that are important to the world from our local perspective. What are the challenges facing a region where coal has been the main source of energy for years? How can we fight smog effectively? Is it still possible to limit the temperature increase to a level that will delay the spectre of a global environmental catastrophe? In Łukasz Bluszcz’s film, experts and activists from Poland and Germany talk about the problems that are preventing the development of renewable energy sources and solutions that can stop a potential catastrophe.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/