Spotkanie

4. Panel: Czy czeka nas koniec? + Film: Czy czeka nas koniec? / Panel: Is this the end? + Movie: Before the flood

W cyklu: COP24 – Klimatyczny Festiwal Filmowy

Moderator:
Wawrzyniec Smoczyński, Polityka Insight

Prelegenci:
Laurence Tubiana, European Climate Foundation (TBC)
Jennifer Morgan, Greenpeace (TBC)
Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA

Czy czeka nas koniec?, reż. Fisher Stevens, 2016, 96 min
Leonardo DiCaprio w roli Posłańca Pokoju ONZ* podróżuje po świecie, tworząc kompendium wiedzy o zmianie klimatu i poszukując rozwiązań, które mogłyby oddalić nadciągającą ekologiczną katastrofę. Słynny aktor odwiedza daleką Północ, lasy równikowe i morskie głębiny, kraje bogate i ubogie, rozmawia z politycznymi liderami, naukowcami i aktywistami. Zadaje niewygodne pytania i otrzymuje nieoczywiste odpowiedzi. Film w przystępny sposób przybliża mechanizmy degradacji środowiska w wyniku dążenia do maksymalizacji zysków przez międzynarodowe korporacje i ujawnia biznesowe powiązania polityków i lobbystów bagatelizujących kwestię zmian klimatu. Znakomitym podsumowaniem filmu jest finałowe przemówienie DiCaprio na forum ONZ – wezwanie do działania na rzecz naszej wspólnej przyszłości.

Before the flood, dir. Fisher Stevens, 2016, 96 min
As a UN Messenger of Peace, Leonardo DiCaprio travels around the world, gathering a compendium of knowledge about climate change and seeking solutions that could delay an impending environmental catastrophe. The famous actor visits the Far North, equatorial forests and the depths of the sea, rich as well as poor countries, where he speaks with political leaders, scientists and activists. He asks uncomfortable questions and receives unexpected answers. The film presents, in an accessible way, the mechanisms of environmental degradation as a result of efforts to maximize profits by international corporations and reveals the business connections between politicians and lobbyists who downplay the issue of climate change. DiCaprio’s final speech at the UN provided a wonderful summary of the film, which is a call to action for our common future.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/