Wydarzenie

Tydzień Liczb w Mieście Nauki – Debata + projekcja filmu Dowód

Podobno matematyka jest kobietą. A jak kobiety odnajdują się w matematyce i w innych naukach ścisłych? I jak postrzegane są matematyczki przez swoich kolegów, przez społeczeństwo i popkulturę? O tych i innych zagadnień związanych z rolą i wizerunkiem kobiety w naukach dyskutować będą profesorki i profesorowie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Limit uczestników wynosi 200 osób. Na zajęcia obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy).

Organizatorem wydarzenie jest Uniewrsytet Śląski.
Tydzień Liczb w Mieście Nauki: https://us.edu.pl/tydzien-liczb-w-miescie-nauki-11-17-marca-2024/#1701968566245-7d37cdff-423f