Spotkanie

86 min

2. Panel: COP24, co to jest i dlaczego to jest ważne? + Film: Strażnicy ziemi / Panel: COP24: what’s that and why is it important? + Movie: Guardians of the Earth

W cyklu: COP24 – Klimatyczny Festiwal Filmowy

Moderator:
Krzysztof Bolesta, Polityka Insight

Prelegenci:
Karol Gobczyński, Manager ds. Energii i Klimatu, IKEA / Climate & Energy Manager, IKEA
Saleemul Huq, International Centre for Climate Change and Development (TBC)
Katarzyna Snyder (TBC)

Strażnicy ziemi, reż. Filip Antoni Malinowski, 2017
Czternaście dni, ponad dwadzieścia tysięcy negocjatorów, sto dziewięćdziesiąt pięć państw, tysiące krzyżujących się interesów i jeden – zaakceptowany przez wszystkich! – tekst, który musi powstać… Paryski szczyt klimatyczny z 2015 r. widziany okiem reżysera Filipa Antoniego Malinowskiego to fascynująca i skomplikowana układanka, a chwilami wręcz trzymający w napięciu film akcji. W dużej mierze jest to zasługa niezwykłych bohaterów, dla widza pełniących rolę swoistych przewodników: doświadczonego, reprezentującego Bangladesz eksperta Saleemula Huqa czy charyzmatycznej Christiny Figueres, Sekretarz Wykonawczej Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wielką zaletą dokumentu jest ukazanie mechanizmów, jakimi rządza się negocjacje prowadzone na globalnym poziomie, obnażenie ukrytych interesów ekonomicznych części państw, ale przede wszystkim: danie głosu bardzo wielu stronom światowej dyskusji o klimacie i jego zmianie. Podczas pokazywanego w filmie szczytu klimatycznego w Paryżu udało się osiągnąć historyczne porozumienie w sprawie działania na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie. Początek prezydentury Donalda Trumpa naznaczyła zapowiedź jego wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone.

Guardians of the Earth, dir. Filip Antoni Malinowski, 2017
Fourteen days, more than 20,000 negotiators, 195 countries, thousands of competing interests and the need to create a single text accepted by everyone. Through the eyes of director Filip Antoni Malinowski, the 2015 Paris Climate Summit is a fascinating and complicated puzzle and, at times, even a suspenseful action film. This can largely be attributed to the film’s extraordinary protagonists: an experienced expert representing Bangladesh, Saleemul Huq; and the charismatic Christina Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. One of the documentary’s strong points is that it shows the mechanisms through which global negotiations take place, revealing some countries’ hidden economic interests, and, above all, giving a voice to so many parties around the world regarding climate change. During the Paris summit shown in the film, a historic agreement is reached with the aim of limiting global warming. The start of Donald Trump’s presidency, however, was marked by his announcement of the United States’ withdrawal from the agreement.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/