Film

dokumentalny

Reż. Eliza Kubarska

Polska, Szwajcaria, Nepal, Indie, Włochy, Austria, 2024

80 min

21. MDAG: Ostatnia wyprawa – spotkanie z reżyserką Elizą Kubarską

Po pokazie zapraszamy na spotkanie z reżyserka Elizą Kubarską. Spotkanie poprowadzi Alina Markiewicz.

Wybrane festiwale i nagrody / Selected festivals and awards: 2024 – Millennium Docs Against Gravity Film Festival: premiera światowa / Millennium Docs Against Gravity Film Festival: World Premiere

Prawdziwa historia Wandy Rutkiewicz, pierwszej kobiety świata i pierwszej osoby z Polski na najwyższych szczytach ziemi – opowiedziana przez nią samą. Wanda bez zaproszenia wkroczyła w męski świat wypraw wysokogórskich i zapłaciła za to najwyższą cenę. Reżyserka filmu, która sama jest alpinistką, wyrusza w Himalaje śladami Wandy. Wskazówką do poszukiwań jest audio-pamiętnik bohaterki znaleziony wśród sterty materiałów archiwalnych. Wanda zaginęła 30 lat temu. Jej ciało nigdy nie zostało odnalezione. Niektórzy twierdzą, że została w klasztorze buddyjskim. Film eksploruje jej życie i tajemnicę z udziałem znanych wspinaczy: Reinholda Messnera, Krzysztofa Wielickiego i Carlosa Carsolio, a także bliskich jej kobiet: siostry Janiny Fies i menadżerki Marion Feik.

The true story of Wanda Rutkiewicz, the first woman in the world and the first person from Poland to climb the highest peaks on earth, told by herself. Wanda entered the men’s world of mountaineers uninvited and paid the highest price for it. The film’s director, herself a climber, sets off to the Himalayas in Wanda’s footsteps. The clue to the search is the protagonist’s audio-diary found among a pile of archival materials. Wanda disappeared 30 years ago. Her body was never found. Reportedly she stayed in a Buddhist monastery. The film explores her life and mystery with the participation of famous climbers: Reinhold Messner, Krzysztof Wielicki and Carlos Carsolio, as well as the women closest to her: sister Janina Fies and manager Marion Feik.

Można już kupić karnety na śląską edycję 21. Millennium Docs Against Gravity. Karnety w cenie 170 zł dostępne są w kasie Kina Światowid oraz online