Spotkanie

1. Panel: Dlaczego zmiana klimatu stanowi zagrożenie praw człowieka? + Film: Kiribati tonie / Panel: Human rights go green + Movie: Anote’s Ark

W cyklu: COP24 – Klimatyczny Festiwal Filmowy

Moderator:
TBC

Prelegenci:
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich / Commissioner for Human Rights
Louise Fournier, Greenpeace Southeast Asia / Greenpeace Southeast Asia
prof. Jaap Spier, Uniwersytet Amsterdamski / University of Amsterdam
Zuzanna Warso, Helsińska Fundacja Praw Człowieka / Helsinki Foundation for Human Rights

Kiribati tonie, reż. Matthieu Rytz, 2018, 84 min
Tytułowe wyspiarskie państewko na Oceanie Spokojnym to jedno z najbardziej oddalonych od przemysłowej cywilizacji miejsc na Ziemi. A jednocześnie jedno z pierwszych, które zniknie z jej powierzchni z powodu tej właśnie cywilizacji. Jeśli globalne ocieplenie będzie postępowało w obecnym tempie, w ciągu kilkunastu lat Kiribati znajdzie się pod wodą. Zachwycający pięknymi zdjęciami film antropologa Matthieu Rytza pokazuje, jak przez ostatnie lata zmieniło się życie mieszkańców tego wyspiarskiego raju, oraz wysiłki prezydenta Kiribati – Anote Tonga, próbującego (m.in. podczas kolejnych szczytów klimatycznych ONZ) zainteresować międzynarodową społeczność losem swojego narodu.

„Anote’s Ark”, dir. Matthieu Rytz 2018, 84 min
The Republic of Kiribati, an island nation in the Pacific Ocean, is one of the most remote places on Earth from industrial civilization. And at the same time, it will be one of the first to disappear from the surface of the planet due to this same civilization. If global warming continues at its current rate, Kiribati will be under water within a few years. With its stunning cinematography, this film by anthropologist Matthieu Rytz shows how the life of the inhabitants of this island paradise has changed in recent years, as well as the efforts of Kiribati’s former president, Anote Tong, who tried (including at a series of UN climate summits) to interest the international community in the fate of his nation.

http://www.klimatycznyfestiwal.pl/