Nowy logotyp Kinoteatru Rialto

NOWY LOGOTYP KINOTEATU RIALTO
Minimalistyczny i elegancki logotyp Rialta nawiązuje do klasycznej i ponadczasowej bryły powstałego na początku XX wieku kina, jego charakterystycznego wystroju i repertuaru, którego dużą część stanowią filmy o sztuce i spotkania z artystami.
Projekt nowego logotypu Kinoteatru Rialto przygotowało katowickie muflon studio.

https://rialto.katowice.pl/assets/kafel_rialto_nowe_logo.jpg