Galerie zdjęć

Weczór z Vincentem + spotkanie
z DOROTĄ KOBIELĄ i HUGH WELCHMANEM

Rozmowę prowadziła dr ANITA SKWARA

20 stycznia 2018
Fot.: Kamil Wędzicha
Wszystkie prawa zastrzeżone