Galerie zdjęć

Vika! + spotkanie z DJ WIKĄ i AGNIESZKĄ ZWIEFKĄ reżyserką filmu + dyskoteka międzypokoleniowa –
20. Millennium Docs Against Gravity w Katowicach

21 maja 2023
Wszystkie prawa zastrzeżone