Cykl

9. Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF

W Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt festiwali i przeglądów związanych z twórczością filmowców niezależnych. W gruncie rzeczy obraz tych imprez związany jest jednak nieustannie z nimbem artysty amatora, powiązany ze szlachetnymi wartościami, które definiowały twórczość amatorskich grup filmowych. Aktualnie twórczość filmowców niezależnych charakteryzuje się pełnią kompetencji artystycznych.  Dysponując skromnym budżetem oraz świadomością adekwatnych możliwości kreacyjnych, artyści filmowi aktualnie zdolni są tworzyć dzieła o wysokich walorach artystycznych i dużym potencjale komercyjnym.

9. edycja Festiwalu Filmów Niezależnych kilOFF wprowadza rewizję dotychczasowych idei. Nowy kierunek Festiwalu będziemy definiować prostym hasłem – profesjonalizacja kina niezależnego.

Cel, który realizuje festiwal, w gruncie rzeczy buduje perspektywę, która ma wzmacniać i kreować odbiór polskiej kinematografii w przestrzeni światowej. Festiwalowa mapa świata liczy dziesiątki znaczących festiwali, które podejmują się popularyzacji filmowego undergroundu. Najbardziej znaczące z tych festiwali są w stanie promować twórców niezależnych w kontekście komercyjnym, zapewniając najbardziej znaczącym dziełom światową publiczność. Te tytuły bardzo często realizowane są w budżetach, które mogą budzić nadzieję na zaistnienie w przemyśle filmowym również u twórców niezwiązanych z filmowym przemysłem, którzy mimo tego dysponują wysokimi artystycznymi kompetencjami. Jesteśmy pewni, że w przyszłości będziemy o wiele częściej znajdować w programie tych festiwali nazwiska polskich filmowców.

Szczegóły na: http://kiloff.pl/