Spotkanie

min

Spotkanie w Klubie Myśli Ekologicznej – dr Jerzy Parusel

W cyklu: Klub Myśli Ekologicznej

Temat: Małe rzeczki w wielkim mieście – w obronie lokalnej przyrody

Gościem KME będzie dr Jerzy Parusel – dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Zachowanie przyrody w mieście to zadanie niezwykle trudne. Przestrzeń zurbanizowana podporządkowana jest zaspokojeniu potrzeb człowieka związanych z mieszkaniem, pracą, komunikacją i wypoczynkiem. Prawo ochrony przyrody i prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagają, aby wszystkie przedsięwzięcia respektowały zasadę zrównoważonego rozwoju i zapewniały prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Jednak my, mieszkańcy miast, postrzegamy że przyroda jest zaledwie tłem w teatrze życia wielkiego miasta.

Jak łatwo i jak trudno jest omijać i wprowadzić te słuszne paradygmaty rozwoju cywilizacji ludzkiej przedstawiono na przykładzie konkretnych problemów, które pojawiły się w ostatnich latach, a związanych z planowanymi i dokonanymi przedsięwzięciami w dolinach niewielkich rzek w Katowicach – Ślepiotki i Mlecznej.

Dr Jerzy Parusel – doktor nauk biologicznych, leśnik, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, były wieloletni pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor naczelny kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”