Cykl

V Metavera Art Festival

Festiwal, który powstał w intencji upamiętnienia i upowszechniania postawy twórczej Piotra Szmitke. Jego nieustające próby samookreślania się oraz chęć zachowania stałości i kształtu w zderzeniu z nienasyconą ciekawością odkrywania nowych ścieżek życiowych i twórczych to w skrócie również idea przyświecająca festiwalowi i kierunkom jego rozwoju. Od samego początku festiwal ten ma nieoczywistą formułę, z przeplatającymi się w nim liniami życia i sztuki. Dodatkowo zasadza się na silnym wątku osobistej historii, co skutkuje tym, iż Metavera Art Festival jest festiwalem niebanalnym, ale też ciągle żywym i poszukującym.