Cykl

6. Ars Independent Festival 2016

Ars Independent Festival 2016 to już 6. edycja katowickiego festiwalu filmu, animacji, gier wideo i wideoklipu!

Od 27 września do 2 października, przez 6 festiwalowych dni szukać będziemy Czarnych Koni – tego, co niedostrzeżone, pominięte, marginalizowane.

W programie znajdziemy ponad 40 wydarzeń w ramach 11 sekcji! Blisko 150 pełno- i krótkometrażowych filmów, animacji i wideoklipów, dających 1756 minut seansu, a ponadto 19 gier wideo na interaktywnych wystawach, 6 koncertów i co wieczór afterparty z DJ-ami.

Organizatorami Ars Independent są Katowice Miasto Ogrodów oraz Miasto Katowice.